quoteWaar wil is is werkquote

Vragenlijst Intake

 

Waarwilisiswerk maakt gebruik van een online-vragenlijst. Toegang hiertoe is enkel mogelijk met een zogenaamde "token". Dit token ontvangt u vanuit uw uitkerende instantie of vanuit Waarwilisiswerk, afhankelijk of u hiervoor bent aangemeld. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Wat is het nut van de vragenlijst?

De vragenlijst legt een verband tussen de eisen die een mogelijke functie aan u stelt aan de ene kant en uw persoonlijk situatie aan de andere kant. Aan de hand
van deze vragenlijst zal er, ná een persoonlijk gesprek, een trajectplan kunnen worden opgesteld met als doel u te ondersteunen bij het vinden van een (andere)
betaalde baan of een werkplek in het kader van de Participatiewet

Het trajectplan komt tot stand door de antwoorden die u zelf geeft . Het is daarom belangrijk dat u zo eerlijk mogelijk antwoord geeft op alle vragen. Een eerlijk
antwoord is in uw eigen belang.

 

Privacy

De vragenlijst wordt door alleen verstrekt aan uw contactpersoon van de uitkerende
instantie en uzelf.

Waarwilisiswerk Gooi & Vechtstreek